über Farbrecherche/on colour research (in Finnish)

by: Juha Matias Lehtonen

Journalist

Ajattelemme usein vaistomaisesti, että väri on pelkkä esineen tai olennon eloton pintakoristus. Tämä on virhe. Todellisuudessa väri on paljon enemmän. Se on valon fysikaalinen ominaisuus, joka elää ja muuttuu jatkuvasti valaistusolosuhteiden ehdoilla. Toisaalta väri myös kurottaa yli fyysisen ja henkisen maailman rajan. Se vuotaa pupillin ja näköhermon kautta havaitsijan mieleen ja sekoittuu vesivärin lailla osaksi ajatuksia, tunteita ja muistoja.

Taiteilija Deborah S. Phillipsin monipuolinen tuotanto johdattaa katsojan pintaa syvemmälle värien luonteeseen ja auttaa katsojaa herkistämään väriaistiaan.

Rough English translation:

We often instinctively think that colour is only a lifeless surface decoration of an object or a being. This is a mistake. In reality colour is much more. It is a physical attribute of light and it therefore always lives and changes according to lighting conditions. On the other hand, colour also reaches across the border between physical and spiritual world. It bleeds through the pupil and the optic nerve into the mind of a perceiver and like watercolour merges with thoughts, emotions and memories.

The diverse production of artist Deborah S. Phillips leads a viewer deep into the nature of colours and sensitises their colour sense.

Kommentare deaktiviert für über Farbrecherche/on colour research (in Finnish)

Eingeordnet unter Kunst, analog /analogue art

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.